top of page
potloden

Laat deze kans niet liggen!

Onze kinderen helpen om zelfstandig de wereld te verkennen, met zelfvertrouwen en vol motivatie om elke uitdaging aan te gaan.

Dat is één van onze betrachtingen.  

Het opbouwen van een correct zelfbeeld, op alle vlakken, is hierbij een cruciaal onderdeel.  

Durven falen zit vervat in onze dagdagelijkse werking. Hulp leren vragen is een zeer belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Ons gemotiveerd team staat te popelen om ook voor jouw kind op zoek te gaan naar de aanpak die hem/haar helpt groeien.

Steeds bereid om te kijken naar mogelijkheden en oplossingen, dat is één van onze sterktes!

Wil je ons leren kennen en kijken of wij volgend schooljaar de school voor jouw kind zouden kunnen zijn?

Mail ons op info@hetleerbos.be.  Wij maken graag tijd vrij om jullie een rondleiding te geven en op jullie persoonlijke vragen te antwoorden.

Interesse om uw kind bij ons in te schrijven?
Neem dan contact met ons op via info@hetleerbos.be.
We plannen dan een intakegesprek in zodat we u en uw kind kunnen leren kennen en we onze werking kunnen toelichten.

Inschrijvingen 

 
Inschrijvingen voor het huidige schooljaar


Inschrijvingen voor het huidige schooljaar kunnen het hele jaar door indien er nog open plaatsen zijn en geen plaats wordt ingenomen die toegekend is aan een kind dat reeds ingeschreven is voor het volgende schooljaar. 

Inschrijvingsprocedure voor het komende schooljaar

Kinderen die in de loop van het schooljaar waar de inschrijvingsperiode voor geldt 2,5 jaar worden (of reeds zijn), mogen naargelang de voorrangsregeling tijdens één van de volgende inschrijvingsperiodes worden ingeschreven:

  • de voorrangsperiode voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds ingeschreven zijn in Het Leerbos en voor kinderen van personeelsleden: vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie tot de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Er worden geen kinderen uit deze groep geweigerd.

  • de reguliere inschrijvingen: vanaf de eerste schooldag van maart. 

  • Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de reguliere inschrijvingsperiode.

Documenten om de inschrijving te vervolledigen

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een officieel document waaruit het rijksregisternummer blijkt

  • een ingevulde medische fiche 

  • vragenlijst over de achtergrond van je kind 

  • een ingevulde leerlingenfiche voor de administratie 

  • akkoordverklaring met het schoolreglement en het pedagogisch project

Deze documenten worden ingevuld tijdens de inschrijving of worden op voorhand naar u gemaild.

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.

Capaciteiten

  • capaciteit kleuterschool: 15 leerlingen

  • capaciteit lagere school: 100 leerlingen

 

Welkom

bottom of page