top of page

'Schoolwide Enrichment Model' van Renzulli

 

Hierbij wordt ingezet op 3 doelen:

 • Talentontwikkeling bij elk kind

 • Brede waaier van verdiepende verrijkingservaringen

 • Goede opvolging

 

Het focust op een diepe betrokkenheid van alle leerlingen door hen leuke en uitdagende leerervaringen te geven die opgebouwd zijn rond interesses.

Deze mentaliteit van ‘a rising tide lifts all ships’ wil alle kinderen hun niveau verbeteren door leuke en uitdagende leerervaringen aan te bieden.

Aan de basis van deze visie ligt het triadisch model van intelligentie, waarbij gezegd wordt dat niet alleen het intelligentiequotiënt belangrijk is, maar evenzeer de creativiteit en de motivatie van leerlingen. We gaan hierbij niet alleen uit van de schoolse begaafdheid (IQ-cijfer), maar ook van de creatief-productieve begaafdheid (onderzoekscapaciteiten, probleemoplossend denken,…).

 

Het SEM bestaat uit 3 types verrijking:

 • Type 1: mensen in contact brengen met verschillende disciplines. Dit wordt bij ons op school vertaald door het binnenhalen van experten binnen uitzonderlijk verscheidene gebieden.

     Dit type is van cruciaal belang om kinderen te motiveren en nieuwe interesses te laten
     ontdekken.

 • Type 2: het aanbieden van materialen en methodes om de ontwikkeling van denk- en voelprocessen te bevorderen
   

  • Creatief, probleemoplossend en kritisch denken

  • Vaardigheden omtrent leren-leren

  • Gebruik leren maken van referentiemateriaal

  • Communicatievaardigheden aanleren (auditief, visueel en geschreven)
    

 • Type 3: de rol van onderzoeken innemen en onder begeleiding van de leerkracht een thema zelfstandig verder uitwerken. Dit leidt tot:
   

  • Meer betrokkenheid bij zelfgekozen thema’s/interesses

  • Hoger begripsniveau

  • Ontwikkelen van authentieke producten

  • Ontwikkelen van zelf-aangeleerde leervaardigheden en executieve functies

  • Ontwikkeling van taakgerichtheid, zelfvertrouwen en creatieve voltooiing
    

Leerlingen produceren zo zelf kennis i.p.v. kennis te moeten consumeren.

 

De leerkracht heeft hier een coachende rol.

 

Bij de laatste stap is een publiek nodig om het eindproduct te kunnen beoordelen.

 

Bij de onderzoeken van de kinderen wordt uitgegaan van 3 belangrijke vragen:

 • Wat doen mensen met een interesse op dit gebied?

 • Welke kennis, materialen en andere hulpbronnen gebruiken deze mensen om wat ze doen op een uitstekende en authentieke manier te doen?

 • Op welke manier kan mijn eindproduct ingezet worden om invloed te hebben op een bepaald product?

 

Heel deze zaak wordt geëvalueerd met een talentportfolio (die deel zal uitmaken van het complete rapport).

Lesgeven volgens het SEM volgt deze 4 principes:

 • Elke leerling is uniek en daarmee moet elke leerervaring nagekeken worden rekening houdend met de capaciteiten, interesses en leerstijlen van de individuele leerling.

 • Leren is effectiever wanneer leerlingen genieten van wat ze doen.

 • Leren gaat gemakkelijker en is leuker als de leerinhoud en het leerproces gebaseerd is op reële probleemsituaties.

 • Er mag een formele instructie gegeven worden bij het lesgeven, maar het belangrijkste doel is toch om kennis en deelvaardigheden te verwerven met toepassingen die resulteren in een eigen betekenisgeving van de leerling.

"a rising tide lifts all ships"

Klas uniek met individuele kindplannen

 

We kiezen om kinderen te groeperen met verschillende leeftijden door elkaar.

Dit om het jaarklassensysteem te doorbreken en kinderen de kennis te bieden waar ze op dat moment honger naar hebben.

Kinderen zitten dus in 1 grote hechte groep met verschillende leerlingen door elkaar en werken aan een eigen groeiplan.

Deze groeiplannen worden opgesteld na de leerlingvolgsysteemtesten en nadien met de kinderen besproken hoe ze de volgende leerstap zullen doorlopen.

Kinderen kunnen hierbij kiezen voor een mini-klas waar er instructie gegeven wordt of om zelf te onderzoeken hoe een bepaalde techniek bijvoorbeeld van rekenen precies werkt.

De groeiplannen en de evaluaties worden opgesteld in 4 verschillende niveaus:

 • beginner

 • doorgroeier

 • gevorderde

 • expert

"Bright kids go to school and never encounter anything that makes them extend effort.  They grow up thinking being smart means they don't have to work very hard. The first time they encounter something difficult they think they are not smart enough"

Sally Reis Renzulli

Klas
UNIEK
brainstorming
bottom of page