top of page

Onze Visie

​

Wij willen onze school richten naar kinderen met een groot leervermogen en een ruime wereldse interesse.

We baseren ons hiervoor op het 'Schoolwide Enrichment Model' van Renzulli


Hier krijgen kinderen de kans om interesses te ontwikkelen op een dieper niveau.

De experten maken kinderen warm voor hun vakgebied, nadien kunnen leerlingen dan zelf beslissen uit het aanbod waar zij dieper op in willen gaan.


Bij het verdiepen in eigen project is er aandacht voor probleemoplossende denkvaardigheden waar er in de 21ste eeuw sterke nood aan is:

  • creatief denken

  • samenwerken

  • kritisch denken

  • computervaardigheden

  • mediawijsheid,

  • communicatietechnieken


Bij dit model wordt er permanent geëvalueerd aan de hand van een portfolio, zo krijgen kinderen de gelegenheid om aan hun persoonlijk talent te werken.

Omdat we vaak merken dat ontwikkelingsgelijken niet noodzakelijk leeftijdsgenoten zijn, kiezen we voor één hechte groep leerlingen, een klas uniek, die elk op hun eigen niveau vooruitgang boeken.

 

Hiervoor maken we per kind een groeiplan op dat verschillende keren per jaar geëvalueerd wordt.

We besteden extra aandacht aan differentiatie naar boven. We kiezen naast een stevige basis vooral voor verdiepingsopdrachten bij wiskunde. Voor taal integreren we de opdrachten in de projecten van de leerlingen. We proberen zo onze kinderen dagelijks uit te dagen en in hun zone van de naaste ontwikkeling te brengen. Kinderen moeten zo niet wachten op de andere leerlingen en doorlopen het curriculum op hun eigen niveau en tempo.

We kiezen ervoor om in samenwerking te treden met het woonzorgcentrum, zo leren kinderen niet alleen zorg dragen voor elkaar, maar ook voor een kwetsbare groep binnen de bevolking. Bovendien kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum perfecte experten zijn als het gaat over oorlogsverhalen, geschiedenisthema’s…


Ook binnen de klas uniek leren kinderen waarden als respect, aandacht, zorgzaamheid, begrip,…

Kortom vinden we het als school belangrijk dat elke leerling zich ten volle kan ontwikkelen, zijn/haar competenties en talenten kan ontdekken en uitbouwen zodat hij/zij zich kan aanpassen in een snel veranderende maatschappij.

De school streeft naar de ontwikkeling van de totale persoon, die zijn mannetje kan staan in de maatschappij.

visie.jpg
IMG_9884.HEIC
IMG_6115.HEIC
bottom of page