top of page

Welkom bij de speelvogels!

De peuters en kleuters zijn onze speelvogels. 

Hun vaste stek is het speelvogelnest waar Patricia en Daisy met hen aan de slag gaan.  Zij luisteren ook mee als er experten langskomen en gaan ook vaak mee op uitstap.

Naast een ruim speelvogelnest hebben zij ook een tuintje dat op mooie dagen zorgt voor een uitbreiding van hun speeldomein.  

Er wordt voldoende gedifferentieerd bij de speelvogels. Waar er nood is aan meer, of als een kleuter klaar is voor een volgend stapje wordt er gekeken op welke manier aan deze nood tegemoet kan gekomen worden. 

Bij de speelvogels in het Leerbos…

Worden weinig tot geen werkblaadjes aangeboden.


Staan het kind en zijn talenten centraal.


Zetten we in op actief, zinvol en zelf ontdekkend leren met ruimte voor eigen initiatief en bewuste eigen keuzes van het kind.


Leren de kinderen van experten en krijgen hierdoor een realistisch beeld van de maatschappij.


Krijgen kinderen waar nodig persoonlijke uitdagingen aangepast aan hun behoeftes, noden, met een evenwichtige ontwikkeling voor ogen.
 

Staat het kind zelf aan het roer van zijn leertraject.
 

Wordt ontwikkeling niet gemeten aan klassikale maatstaven maar wordt de groei en evolutie van elk kind opgevolgd vanuit een holistische visie.
 

Wordt er tijd besteed aan het zich goed voelen, wat dan weer benaderd kan worden vanuit verschillende invalshoeken, zowel sociaal/emotioneel als cognitief voedend, aangepast aan de behoefte van elk kind.
 

Krijgt elk kind de vrijheid om zichzelf te zijn zodat het kan worden wie het in aanleg is: een authentiek persoon met een eigen inbreng aan de wereld.
 

Zetten we in op toekomst gericht leren voor het leven, door aan te sluiten op wat kinderen boeit, door te leren vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid zodat leren als iets leuks wordt ervaren.
 

Streven we naar een evenwichtig opgroeien met zoveel mogelijk balans tussen cognitie enerzijds en sociaal en emotioneel welbevinden anderzijds.
 

Zijn sociale interacties rijker omwille van het samen leren en spelen in de klas met kinderen van andere leeftijden.
 

Vinden we buiten spelen, bewegen en leren belangrijk omwille van de totaalbeleving en de positieve impact hiervan op het leerproces.

 

Streven we naar huiselijke gezelligheid en een wij -gevoel waarin elk kind zijn authentieke plaats inneemt.

bottom of page